Hala mroźni 42x42x12,2 m

Hala mroźni 42x42x12,2 m
Rocznik Kubatura

Projekt budowlano-wykonawczy hali o konstrukcji stalowej wraz z przybudówką. Wymiary hali w osiach konstrukcji: 42,0  x 42.0 x 12,22 m (kalenica). Dach dwuspadowy o spadku 5%. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe o rozpiętości 42,0m i rozstawie 6,0m z kształtowników zamkniętych RK,  oparte na słupach z kształtowników dwuteowych. Przekrycie dachu nieizolowanego (tropik) stanowi blacha trapezowa oparta na płatwiach zetowych. Dach wykonano jako stropodach (dwuwarstwowy) z blachy firmy Pruszyński i płyty warstwowej (dolna). Płyta dolna o grubości 18cm, jest podwieszona do pasa dolnego wiązara co 2,1 m za pośrednictwem płatwi zetowych. Konstrukcję ścian stanowią rygle z rur kwadratowych. ściana zewnętrzną wykonano z płyt warstwowych  chłodniczych o grubości 180mm oraz płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o gr.100mm (przybudówki). Stężenia ścian zaprojektowano w postaci ściągów X z  prętów okrągłych. Konstrukcję przybudówki stanowią rygle pełnościenne o rozpiętości oparte na słupach pełnościennych hali głównej i słupach zewnętrznych IPE. Do obsługi chłodni w ścianie podłużnej umieszczono 1 dok i 1 bramę mroźniczą. Zamówienie on-line (patrz zakładka w Kontakt). Wysyłka projektu 5 dni od zamówienia po opłaceniu projektu. Cena projektu wg uzgodnienia telefonicznego. Rysunek przestrzenny (aksonometria) obiektu znajduje się w załączniku.

ZałącznikWielkość
rzut dachu.gif34.05 KB
widok ściany podłużnej.gif17.1 KB
widok ściany szczytowej.gif15.42 KB
Created by Creadhoc