Hala mroźni 42x42x12,2 m

Hala mroźni 42x42x12,2 m
Rocznik:
Kubatura: 21500m3

Projekt budowlano-wykonawczy hali o konstrukcji stalowej wraz z przybudówką. Wymiary hali w osiach konstrukcji: 42 x 42 x 12,22 m (kalenica). Dach dwuspadowy o spadku 5 %. Główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary kratowe o rozpiętości 42 m i rozstawie 6 m z kształtowników zamkniętych RK,  oparte na słupach z kształtowników dwuteowych. Przekrycie dachu nieizolowanego (tropik) stanowi blacha trapezowa mocowana do płatwi zetowych. Dach wykonano jako stropodach (dwuwarstwowy) z blachy firmy Pruszyński i płyty warstwowej (dolna). Płyta dolna o grubości 18 cm, jest podwieszona do pasa dolnego wiązara co 2,1 m za pośrednictwem rygli zetowych. Konstrukcję ścian stanowią rygle z rur kwadratowych. ściana zewnętrzną wykonano z płyt warstwowych  chłodniczych o grubości 180 mm oraz płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej o gr. 100 mm (przybudówki). Stężenia ścian, ściągi X z  prętów okrągłych. Konstrukcję przybudówki stanowią rygle pełnościenne oparte na słupach pełnościennych hali głównej i słupach zewnętrznych z IPE. Do obsługi chłodni w ścianie podłużnej umieszczono 1 dok i 1 bramę mroźniczą.

ZałącznikWielkość
rzut dachu.gif34.05 KB
widok ściany podłużnej.gif17.1 KB
widok ściany szczytowej.gif15.42 KB